sunnebikepark_barnfamilj
sunnebikepark_barnfamilj

Banorna vid Sunne Bike Park

De olika färgmarkeringarna anger svårighetsgrad. Den gröna är en lätt cykelled, därefter kommer blå och röd och sist svart som är svårast.

Grön bana 

Det här är en maskinbyggd bana med låg lutning och därmed lägre fart och inte så svår. Den innehåller inga moment så som hopp eller velodromkurvor utan här kan du prova på vad det hela handlar om utan särskilda förkunskaper. Kommer du ner med ett leende på läpparna blir du säkert sugen på att prova fler och de lite mer avancerade banorna. Grön bana har en banbredd som är ca 0,5 m.

Blå bana

Liksom den gröna banan är det här en maskingrävd bana med lite större lutning och fart än den gröna banan och här finns velodromkurvor, rollers, hopp och flertalet träbroar. Tack vare velodromkurvorna får du mothåll i kurvorna och kan därför hålla en högre fart genom dem och lägga ner cykeln mer än i ”vanliga kurvor” som bara har lite motlut.

Alla tekniska moment som hopp och liknande går att rulla igenom, det betyder att du kan åka banan utan att vara en fena på att kontrollera cykeln i luften. Undan för undan kan man lära sig ta kurvor rätt, öka farten genom att ”pumpa” i de rollers som finns och även att börja lätta lite i hoppen. Innan du går vidare på svårare banor bör du känna dig trygg i att ta dig ner i den blå banan och klara lite tekniska moment på ett tryggt och säkert sätt. Banan är mestadels byggd på en öppen yta vilket ger möjlighet att se stora delar av banan i förväg och därmed även chansen att studera hur andra åkare tar sig an banans olika utmaningar. Blå bana har en banbredd som är ca 1,5 m.

Röd bana – bana 2

Det finns två röda, den ena är maskingrävd men med en större lutning i vissa partier vilket ger möjlighet till högre fart. Du kan såklart bromsa för att få ner farten. Liksom den blå banan innehåller den röda banan velodromkurvor, rollers, hopp och ett antal träkonstruktioner. Denna bana har lite svårare tekniska moment och ställer därför lite högre krav på dig som cyklist att hantera fart och teknik, dock innehåller den fortfarande inga delar som man inte kan rulla igenom. Röd bana har en banbredd på ca 1 m.

Röd bana – bana 5

Den andra röda banan är till största delen handbyggd, och liknar mer en lite bredare stig i skogen. Här handlar det mer om att tackla tekniska moment som stenar, rötter, berghällar och andra inslag som du hittar ute i skogen. Här utmanas du av mindre velodromkurvor, hopp och dropp samt ett fåtal lite mindre träbroar hinner du passera innan du är nere. Banan bjuder på en lite mer teknisk cykling på ett ojämnare underlag, men har lite mer ”flow” än vad vanliga skogsstigar oftast har.

Pumptrack

Pumptrack är en kortare bana som är byggd på platt mark och grundar sig på en teknik att ”pumpa” sig runt banan utan att trampa ett endaste tramptag.Genom att trycka ner cykeln på nersidan av de pucklar/rollers som hela banan är uppbyggd av så skapar man fart framåt och kan köra varv efter varv utan benkraft, dock krävs både teknik och lite kondition. När man väl bemästrat tekniken går det utmärkt att använda samma teknik i de stora banorna på de rollers som finns där och skapa fart inför kurvor eller hopp.