Glaskogen

Från Sunne till Värmlands största naturreservat Glaskogen är det bara drygt 8 mil. Med bil över Fryksdalshöjden och vidare västerut från Arvika finner du naturområdet som till ytan är 29 000 ha.

Vandra flera dagar i låglandsmiljö 

I Sunne finns det leder som ansluter till varandra så att du kan vandra 50 km. Det är lederna Ängenleden, Tiskaretjärnsleden och Gruvrundan väster om Gräsmark som är stommen ledsystemet. Längs lederna passerar du små byar, torplämningar, sjöar och storskog. Söker du längre leder är naturreservatet Glaskogen ett bra alternativ där det finns 300 km vandringsled att välja bland. 

Skyddad natur – naturreservat

Att vi i Sverige skyddar natur genom att bilda reservat, biotopområden eller nationalpark har olika orsaker. Alltså orsaken till att bevara ett visst område är olika men allt utgår från miljöarbete på nationell och internationell nivå. Naturvårdsverket leder arbetet med hjälp av länsstyrelserna. Utgångspunkten är antingen platser där det finns värdefulla naturmiljöer eller livsmiljöer för skyddade arter eller platser med natur som är värdefullt för friluftslivet.

Glaskogens naturreservat bildades 1970 för att området har stor betydelse för människors friluftsliv. 

Naturreservaten Kalvhöjden och Tiskaretjärn 

Både Kalvhöjdens och Tiskaretjärns naturreservat passeras när du vandrar Tiskaretjärnsleden i Sunne. De båda reservaten har bildats för att bevara och vårda ett ålderdomligt odlingslandskap. Reservaten ligger i ett område dit svedjefinnar kom och bosatte sig på 15-1600-talet. Här finns många växter som inte hittas på andra platser just för att man bevarat odlingsområdet genom att slå ängar med lie efter blomning och låta djur beta. Vid Tiskaretjärn kan du se både rödkullekor och värmlandsfår som betar i hagarna.

Varg och andra rovdjur i Värmland

I de värmländska skogarna finns det varg. Den första föryngringen i Värmland var 1983 i Nyskoga som ligger 70 km norr om Gräsmark. Varghonan Ylva blev rikskändis när hon 1989 sågs i Västra Ämtervik. Sedan dess har vargar etablerat revir på flera platser i Värmland. I Sverige finns totalt 365 individer (2020) så du skulle få se en varg är förenat med tur. Andra rovdjur som lever här är järv, lodjur och brunbjörn.

Älgen i skogen eller älgparken

Det är mäktigt när man får syn på en älg. De är större än man tror. Mankhöjden kan vara upp till 2,30m och en vuxen älgtjur väger upp mot 450 kg. Runt om i Värmland ser man då och då älgar i skogen, på en åker eller till och med hemma i trädgården. I Tiskaretjärn trivs älgarna för att skogsområdets karaktär passar djuren. Här finns mycket gott att smaska på för en älg, särskilt förtjusta är de i rönn och tallskott. När de dyker upp i trädgården om hösten är det äppelträden som lockar. Vill du komma riktigt nära en älg ska du bege dig till Värmlands Moose-park som ligger i Ekshärad strax öster om Sunne. Här får du lära dig mer om älgen och komma riktigt nära, kanske till och med klappa en älg.

Elda i ett naturreservat

I de flesta naturreservat finns det iordningställda rastplatser med eldstäder. Den som sköter reservatet fyller på med ved så du kan tända en brasa om du vill grilla eller bara värma dig. Tänk på att vara försiktig när du eldar, det finns en brandrisk och därför ska du bara elda där det är avsett för eldning. Ibland hinner inte de som sköter om platsen fylla på med ved därför kan det vara säkrast att ta med egen ved. Av hänsyn till de som kommer efter dig och vill elda så är det också bussigt om du inte eldar upp ved som finns i onödan. 

Var uppmärksam på om det utfärdats eldningsförbud i området. Det sker så ibland under varma och torra somrar när regnet uteblir.