Gräsmarks hembygdsgård

Här finns byggnader och samlingar från olika epoker av Gräsmarks historia.
Här finns byggnader och samlingar från olika epoker av Gräsmarks historia. Från tiden finländare invandrade hit på 1600-talet finns bevarad den så kallade rökstugan, med tillbyggd svenskstuga.
På 40-talet flyttades Humsjöstugan hit. På andra våningen finns här ett skolmuseum. Hur storbönderna bodde kan man se i Asphagsstugan, från 1830-talet. Andra byggnader är bastu, skvaltkvarn och torkria.

Sommartid öppen hembygdsgård med servering.
För info ring 0046 (0)70-537 51 32.
INFO
Plats
Arrangör
Gräsmark hembygdsgård
Rottnavägen 7
686 98 Gräsmark
grasmarkshembygdsf@hotmail.com
Namn
Gräsmarks hembygdsgård
Adress
Rottnavägen
7
686 98 Gräsmark
Kommun: Sunne
Beskrivning
.
Tillbaka
Gräsmark
Besök hemsida
Hembygdsgård
Historia
Museum
Sommaröppet
Finnskogen