Kalvhöjden

Naturreservat med rik flora.
Den hävdade lövängen har en artrik flora. Området blev 1972 avsatt som naturreservat för att dess karaktär av traditionellt hävdad löväng skulle kunna bevaras. Som en del av ett ledande lantbruk har denna hävd upprätthållits i flera hundra år, ända in på 1960-talet, då skötseln övertogs av skogsvårdsstyrelsen och fick mera museal inriktning.
Reservatet är cirka fem hektar stort. De igenväxta lövängspartier betas nu till stor del och har återfått den gamla lövängskaraktären.
INFO
Plats
Arrangör
Länsstyrelsen i Värmland - Naturvård
651 86 Karlstad
Namn
Kalvhöjden
Adress
Kalvhöjden
686 96 Gräsmark
Kommun: Sunne
Beskrivning
.
Vägbeskrivning
Från Rottneros västerut till Gräsmark på den västra sidan av sjön Rottnen. Vid Trötvik västerut mot Arvika. Efter ca 6 km, vid Ragvaldstjärn, söderut mot Borrsjön, där skyltar visar vägen sista biten fram till P-plats vid reservatet.
Tillbaka
Besök hemsida
Historia
Natur
Vandra