Tiskaretjärn

Naturreservat med gammal finnbygd.
Tiskaretjärn är en gammal finnbygd och hävden av jordbruket kommer att fortsätta enligt gamla traditioner. Slåttern med lie (hackslåtter) och hästdragen slåttermaskin ska sörja för ängarnas fortsatta existens.
I reservatet kan Du därför stöta ihop med människor som arbetar med jordbruket. I reservatet finns även tamboskap. Stäng därför grindar efter dig då du åker/går in. Eldningsförbud utom på anvisad plats.
Reservatet ligger insprängt som en oas i ett vidsträckt barrskogslandskap. En del av reservatet utgörs av Atikullen med sin rika flora. Namnet kommer av det finska ordet Athio, som betyder öde (ödekullen).
Reservatet sköts i möjligaste mån enligt gamla tiders sätt och traditioner. Naturreservatet bildades för att bevara och vårda det ålderdomliga odlingslandskapet och i största möjliga utsträckning göra detta med traditionella metoder och redskap.
Betesdriften ska därför i första hand ske med utrotningshotade husdjursraser. Området ingår i EU:s nätverk av värdefull natur, Natura 2000.
INFO
Plats
Arrangör
Länsstyrelsen i Värmland.
Våxnäsgatan 5-7
651 86 Karlstad
Namn
Tiskaretjärn
Adress
Kommun: Sunne
Vägbeskrivning
Från Rottneros vägen mot Gräsmark på västra sidan Rottnen. Vid Trötvik, kör mot Arvika-Charlottenberg. Efter 6 km är reservaten skyltade. 2,5 mil från Sunne.
Tillbaka
Tiskaretjärn
Besök hemsida
Historia
Natur
Natursevärdheter
Vandra