Sunne kyrka

Besök Sunnes vackra kyrkan och se bland annat dopfunt från 1200-talet, kryptan och korkåpan av Sten Kauppi.

Sunne kyrka

Sunne kyrka invigdes 1888. På den tiden var Sunne ett rikt pastorat, därav den ovanligt stora kyrkobyggnaden. Den är faktiskt större än Karlstads domkyrka och kallas i folkmun för "Fryksdalens domkyrka". 
Det har funnits kyrkor i Sunne ända sedan 1200-talet och det är från den tiden kyrkans äldsta föremål, dopfunten tillverkad i norsk täljsten, kommer. I Sunne kyrka finns många fina instrument. Värt att nämna är läktarorgeln från 1913, kororgeln från 1981 och Steinwayflygeln. Här finns också värdefulla silverföremål och textilier

Ja