Askeruds­­berget

Askerudsbergets vandringsled har sin början strax norr om Sunne. Du kan ta cykeln hit på gång- och cykelbanan som går hela vägen från Sunne centrum. Eller så tar du bilen och parkera vid Ingmårs bygdegård. Längs leden passerar du många torplämningar och om du är uppmärksam ser du även platser där det förr låg dansbanor.

 

Bra att veta:

  • Ledens längd: 2-12 kilometer
  • Svårighetsgrad: Medelsvår
  • Avstånd till Sunne: 6 kilometer
  • Startpunkt: Ingmårs bygdegård >

Glimtar av Fryken

Vandringsleden går delvis över klipphällar och genom gles tallskog. Den slingrar sig ner genom granskogen till Frykens strand och upp igen. Ibland får du ta hjälp av rep för att ta dig fram och på andra ställen går du på gamla grusvägar. Det finns flera möjligheter att rasta och njuta av utsikten. Du vandrar genom varierande natur och har emellanåt utsikt både över Fryken och över odlingslandskapet, där du ofta kan skönja gamla tiders jordbrukslandskap. Din vandring följer Askerudsberget norrut och sedan åter på andra sidan.

vandring-askerudsberget-standard

Många lämningar från svunna tider

Askerudsberget är en av de mest intressanta lederna i Värmland för den som är intresserad av kulturhistoria. Det finns lämningar i form av husgrunder och rester från svunna tiders dansbanor som knappt går att urskilja längre. Imponerande stengärdsgårdar klyver landskapet och det finns rikligt med stora fornrösen. Inte mindre än 36 olika intressanta punkter är markerade på kartan och flera går att läsa om på informationsskyltar längs leden. I de torp som finns kvar finns det boende så visa hänsyn och gå inte in på tomter.

vandring-askerudsberget-skylt-standard

Karta över lederna vid Askerudsberget

Det finns stora möjligheter att välja hur långt du vill vandra på Askerudsberget. I en postlåda vid bygdegården finns gratis kartor. Om du vill gå den längre slingan på 12 kilometer så följer du de orangea markeringarna. Om du föredrar en kortare tur så kan du följa de blå markeringarna för ”Tipspromenaden” som är 2 kilometer. Du kan också gå olika längder där emellan; titta på kartan och välj det som passar just dig!

En del av pilgrimsled

Askerudsbergets vandringsled är en liten del av många sträckor på Fryksdalsleden. Fryksdalsleden är en forn-, handels- och pilgrimsled där man tror att folk har vandrat i årtusenden.  Fryksdalsleden sträcker sig från Kil i söder till Torsby i norr och är totalt 110 kilometer.