Kyrkor i Sunne

De fem kyrkorna i Sunne bjuder på historia och ligger alla på otroligt vackra platser. Den äldsta kyrkan är Gräsmarks kyrka från 1738 och den som byggdes senast är Sunnes kyrka som uppfördes 1888 efter att den tidigare brunnit ner. Kyrkor finns också i Lysvik, Västra Ämtervik och i Östra Ämtervik. 

Vackraste läget – Gräsmarks kyrka

Kyrkan i Gräsmark bjuder på sevärdheter både från utsidan och på insidan. Kyrkan är byggd i sten ute på en udde i Lillsjön. Att passera här en kväll när sjön ligger blank och kyrkan speglar sig i vattnet är så fint. Troligen tar du upp din mobil och fotograferar det hela. 

Den här kyrkan är alltså Sunnes äldsta med byggnadsår 1738. I den här trakten fanns på den tiden många finnar som kommit hit för att bruka jorden med svedjebruk. Svenska och finländare byggde kyrkan tillsammans. 

Takmålning i Gräsmarks kyrka

När du kliver in i kyrkan ska du vända blicken mot taket. Hela taket är målat och föreställer den yttersta domen. Takmålaren bakom det här hette Erik Jonaeus. Han har målat fler kyrktak, bland annat Fryksände kyrka i Torsby. Han var väl den tidens mästare. 

Olika tider ger olika seder. Takmålningen målades över men 1924 togs målningarna fram igen. Det är vi tacksamma för, för det här är något vi vill du ska kunna se när du besöker Gräsmark.

Annars är det inrett i stil från senbarock. Bildhuggaren Isac Schullström smyckade 1753  altartavlan 

Sunne kyrka 

När du kommer körande österifrån in mot Sunne syns den pampiga vita kyrkan på långt håll över åkrarna. Ja, sanningen är den att Sunne kyrka ligger högt och den syns därför från många håll. 

Kyrkan som står här idag är inte den första men den senaste på den här platsen. Från kyrkogården ser du ner mot Frykensundet och Prostgården men också ut över Mellan-Fryken. Det har funnits kyrkor i Sunne ända sedan 1200-talet och det är från den tiden kyrkans äldsta föremål, dopfunten kommer. 

Den är tillverkad i norsk täljsten. I Sunne kyrka finns många fina instrument. Värt att nämna är läktarorgeln från 1913, kororgeln från 1981 och Steinwayflygeln. Här finns också värdefulla silverföremål och textilier.

Sunne kyrka – ”Fryksdalens domkyrka”

Sunne kyrka invigdes 1888 och är församlingskyrka för Sunne församling i Karlstads stift. På den tiden var Sunne ett rikt pastorat, därav den ovanligt stora kyrkobyggnaden. Den är faktiskt större än Karlstads domkyrka och kallas i folkmun för ”Fryksdalens domkyrka”. 

Kyrkobyggnad i Sunne

På platsen där Sunne kyrka står har det funnits kyrkobyggnad sedan medeltiden. De första kyrkorna var i trä, 1641 byggdes den första stenkyrkan, vilken brann ner 1699. Därefter byggdes den återigen upp och utökades ett par gånger – denna gång stod kyrkan kvar till ännu en brandolycka 1886. 1888 stod kyrkan som den ser ut idag klar. 

Dopfunt från 1200-talet

Besök Sunnes vackra kyrka och se bland annat dopfunt från 1200-talet, kryptan och korkåpan av Sten Kauppi. Vackra och sällsynta föremål finns i kyrkan, som en dopfunt av norskt täljsten från 1200-talet. Altartavlan utfördes av Simon Sörman. Kyrkan har haft orgel redan sedan 1730, numera en modern sådan som även kompletteras med en kororgel. 

Bröllop och konsert

Utöver gudstjänst varje söndag är Sunne kyrka en populär kyrka för både bröllop och konserter i trakten. Den används flitigt vid skolavslutningar och under evenemang som Sunnes kulturvecka.

Lysviks kyrka

Ännu en kyrka med utsikt över Fryken. Man kan inte klaga på kyrkan i Lysviks läge då den har vacker utsikt över Övre Fryken. Mitt i byn ligger kyrkan och blir på så sätt central för orten. Här har den stått sedan 1753. Sedan dess har den restaurerats i omgångar. 

Trätak har blivit skiffertak, kaminer har installerats, klocktornet har bytts ut och fönstren har förstorats. 

Inte långt från kyrkan finns en annan kyrkobyggnad, det är en tidigare frikyrka, och där håller Mormors Glasscafé till numera. 

Dopfunt från 1200-talet

Man kan inte annat än fundera på varför dopfuntar ofta finns bevarade från medeltiden. Förklaringen är den att det här är inte den första kyrkan som står här i Lysvik. Det fanns en kyrka här redan på 1200-talet. 

Dopfunten som är i täljsten har klarat sig vid de bränder som förstört de tidigare kyrkobyggnaderna. Dopfunten i Lysvik står stabilt på en fot. Annat som nämns som unikt är predikstolens timglas som är från 1693.

Östra Ämterviks kyrka

Vid Östra Ämterviks kyrka ligger Selma Lagerlöf och hela hennes familj begraven. Det här är en kyrka i Fryksdalen med högt läge och utsikt över Fryken. 

Besöker du kyrkogården för att se  den Lagerlöfska familjegrafen så kan du också blick ut över Mellan-Fryken. Kyrkan tog tid att bygga, hela 53 år och den invigdes 1848. Bara tio år innan Selma Lagerlöf föddes

Selma Lagerlöfs hembygds-kyrka

Kyrkan i Östra Ämtervik var Selma Lagerlöfs kyrka. När hon skrev romanen Gösta Berlings Saga kallade hon denna kyrka för Svartsjö kyrka. När du besöker kyrkan kan du se Farbror Eberhards koffert som hon också nämnt. 

På kyrkogården har flera av de personer som Selma hade som förebilder i sitt skrivande sin sista vila. Bland dessa finns Ingemar Johansson och Jan i Skrolycka. Här vilar också flera av de som omkom när Freja, ångfartyget förliste på Fryken 1896. 

Västra Ämterviks kyrka

Vid Mellan-Frykens västra strand mitt i byn ligger Västra Ämterviks kyrka. Den byggdes 1820 efter att den förra kyrkan brunnit ner 5 år tidigare. Långt tidigare fanns det ingen kyrka här utan de som bodde på västra sidan Fryken fick ro över sjön till sin kyrka som låg i Östra Ämtervik. Det här rådde man bot på 1673 då en träkyrka byggdes här, men som sagt, den brann ner. 

Kyrkan i Västra Ämterviks interiör

Bland kyrkans inredning kan du se en dopfunt i mässing. Det är en mäktig pjäs som tillverkades på 1600-talet. I vapenhuset finns en takkrona i trä och järn som är från 1700-talet. Kyrkan är ljus och fin med en vacker altartavla. Men det är nog dopaltartavlan som är mest känd ändå. 

Sillegården och konstnären Erling Ärlingsson

I Västra Ämtervik drev Fryksdalsmora, Ida Sahlström Sillegården. Understundom bodde Idas dotter Margit här tillsammans med sin man. Hon var gift med konstnären Erling Ärlingsson. Det är Erling som har målat dopaltartavlan inne i kyrkan. Målningen är i mustiga färger och inramad med guldram.