Ambiastorps­­slingan

Denna fina vandringsslinga börjar och slutar vid Kalvhöjdens naturreservat. Leden är en del av Tiskaretjärnsleden. Slingan passerar rakt genom reservatet och följer reservatsgränsen för att sen vika in i skogen.

 

Bra att veta:

Kalvhöjdens naturreservat

Vid startplatsen finns parkering, informationstavla, rastbord och torrdass. Reservatet påminner om Tiskaretjärns, fast i mindre skala. Här finns slåtterängar och beteshagar, men ingen gård inom reservatets gränser. Signnumet för reservatet är ängsväxter, som till exempel fältgentiana och slåtterblomma och de hamlade sälgarna, samt många fina hasselbuskar. I reservatet finns en källa, men vattnet är inte testat för dricksvatten. Inom reservatet är det bara tillåtet att gå på de markerade lederna, för att inte de rara ängsväxterna ska bli nedtrampade före slåttern.

Kalvhöjden blåsippor

Blåsippor och flodpärl­musslor

Här är hyperitberggrund vilket gör att till exempel blåsipporna trivs bra. På den här promenaden kommer du att komma nära flera bäckar, varav den ena inhyser flodpärlmussla. Bäckarna mynnar ut i sjön Borrsjön och ganska nära vandringsslingan finns en fin badplats, genom en avstickare på några hundra meter kan du ta dig ett uppfriskande dopp.

vandring-hopp-storbild

Torplämningar

Du kommer också att passerar resterna från Ambiastorp och där drömma dig tillbaka till hur det en gång var, det finns tydliga rester från både bostadshus, ekonomibyggnader och jordkällare. Helt nära stuggrunden växer den skira och oansenliga ögonpyrolan, skulle du komma hit en natt i början av juni, böj dig då ner och känn den underbara blomdoften. Längs leden finns rikligt med lämningar av kvarnar och sågar, som du kan se på din vandring.

Skåda älg och grävling

När du passerar bron över Koltjärnets utlopp, finns det möjlighet att ta av vandringskängorna och svalka fötterna en stund. I en brant backe kommer du att gå parallellt med mörtbäcken, som vid vissa årstider, kastar sig vilt nedför berget. Finns också stora chanser att se älg och grävling på denna vandring.

Utsikt över Borrsjöns by och sjö

En stor del av slingan löper på gamla kärrvägar och är relativt lätt att gå, dock finns några rejäla backar att ta sig upp och nedför, men tack vare detta att Kalvhöjden ligger relativt högt har man en bedövande vacker utsikt över Borrsjöns by och sjö.

Tänk på det här om du har hund på vandring i reservatet

Om du har med hund, börja då gärna vandringen nere vid Borrsjönsbadplats och gå rakt in parallellt med sjön istället för att åka upp till reservatet, då kan du gå hela slingan utan att passera genom själva reservatet, detta gäller när det finns betesdjur i de hagar du passerar.