Ängenleden

Vandringsleden har sin sträcker sig runt Ängsjön och bjuder på många natur- och kulturupplevelser. Större delen av leden går genom skogsmark och upp på de högsta utsiktspunkterna runt sjön. Det är en tuff vandring med flera branta stigningar, räkna med att vandringen tar längre tid än vanligt, på grund av höjdskillnaderna.

 

Bra att veta:

  • Ledens längd: 17 kilometer
  • Kan kombineras med Tiskaretjärnsleden och Gruvrundan för längre vandring
  • Svårighetsgrad: Svår
  • Avstånd till Sunne: 35 kilometer
  • Startpunkt: Rokkmakkstugan >

Populär vandringsled i Värmlands Finnskog

Vandringsleden ligger i områden där de första svedjefinnarna hade sina torp från slutet av 1500-talet och fram till slutet av 1800-talet. Ett stort antal lämningar finns kvar i form av husgrunder, odlingsrösen, fångstgropar, gruvhål med mera. Ängenleden passerar många av dessa lämningar. Informationstavlor finns nedanför Rokkmakkstugan och på vändplanen där leden korsar Ulvsjövägen, Norra Ängen, samt på rastplatsen vid Ängsjöns östra vik. Det finns många rastplatser längs leden där du kan stanna och njuta av en medhavd matsäck och även flera vindskydd där du kan övernatta.

vandring-mosstig-storbild

Rokkmakkstugan

Rokkmakkstugan är utgångsläget för Ängenleden. Vid stugan, som delvis är handikappanpassad, finns utedass, rastbord, grillkåta, soptunna, informationstavla och parkering. Här serveras våfflor och smörgåsar med mera, främst vid snötillgång under helger och sportlovsveckorna, men även en del kvällar under sommarhalvåret. För öppettider kontakta Sunne Turistinformation eller någon av de InfoPoints som finns.

Rokkmakkstugan med blommor

Kulturhistoriska lämningar

Längs med leden finns många lämningar från svunna tiders bosättningar och arbete. Till exempel Hagtorpets ruin ligger bara några hundra meter från Rokkmakkstugan och var bebodd senast vid sekelskiftet 1900. Du kan se rester av själva bostadshuset, uthus och odlingsrösen. Runt torpet Alma finns en mäktig stenmur, som en gång i tiden ledde till att upphovsmannen fick medalj för det gedigna arbetet. Här hittar man också den gamla välvda stenbron ”Putrale” och delar av Kyrkvägen som finns kvar sedan 1600-talets finnbosättning. Detta är också platsen för den första gropen i ett system av tolv fångstgropar.

Bästa utsiktspunkterna

Ängenleden är en underbar vandringsled för den som tycker om att njuta av vacker utsikt. Nedanför toppen Hittamakk (390 meter över havet) har det under senare år avverkats en del skog, vilket bidrar till att du nu får en fantastisk utsikt i alla väderstreck. På 40-talet fanns här en slalombacke. Strandhöjden ligger 385 meter över havet. Från gläntan här har du vidsträckt utsikt över Ängsjön och det är dessutom ett trevligt rastställe med bord och bänkar. Mellan Hörie och Hackhem finns ett hygge där du har fin utsikt över nordvästra Ängen.

Rikt växtliv

I närheten av Södra Ängens gruva blommar ögonpyrola i branten efter vägen under försommaren. Vid torpet Alma finns ängsblommor som skogsnäva (midsommarblomster), ängsvädd och nattviol. Oxlar finns på flera ställen runt Ängsjön, förmodligen spridda av fåglar. Vid vindskyddet i Marrtjärnets ena ände kan man finna den säregna växten tallört på sensommaren.

Bo på en ö i Ängsjön

Ängsjön har bra vattenkvalité och hyser en relikart av röding (Salvelinus umbla). Det går att fiska såväl sommar som vinter, men då måste man först köpa fiskekort. Dessa finnas att köpa över Internet på www.ifiske.se. På samma sida kan du boka övernattningsstugan på ön Kullerholmen. Stugan kan nyttjas enstaka nätter av vandrare och fiskare. Ängens fiskevårdsförening tillhandahåller båtar som kan lånas tillfälligt vid transport ut till Kullerholmen eller till fiske.

Undvik att flytta fiskeredskap och båtar från andra vatten för att inte föra in främmande organismer som riskerar att smitta ner detta unika vatten (med t.ex. kräftpest).