Finnkulturrundan

Det här är en vandring som till större delen går på fina naturstigar, en blandning av natur och kulturvandring.

 

Bra att veta:

  • Ledens längd: 7 km
  • Svårighetsgrad: Medelsvår
  • Avstånd till Sunne: 40 km
  • Startpunkt: Kvarnen och bystugan >
  • Vid parkeringen ligger Bystugan som är möjligt att hyra om man vill tillbringa mer än en dag i området. Det finns rastbord och nere vid ån ligger ett vindskydd.

”Tuppsläkten”

Du börjar din vandring motsols och passerar den lilla spången över ån, där kan du se resterna av den gamla kvarnen. Stigen vindlar sig nu fram genom skogen och uppför backar. Så småningom kommer du fram till Kammesmakk. Namnet Kammesmakk, kommer från det finska ordet för tupp. En finnsläkt (Kukkoinenen) miste enligt sägnen en tupp och där den sen påträffades beslöt man att bosätta sig, eftersom familjen, lämpligt nog, var av ”tuppsläkten”, såg man det som ett tecken.

220602_vandring_finnkulturrundan_01

Skyddande stjärnor i stenen

Gården Kammesmakk ligger i slutningen ner mot sjön Kymmen, som du kan skymta mellan träden. Här hävdas markerna fortfarande och många av de gamla ängsväxterna finns kvar. En skylt med texten ”Stjärnsten”, visar vägen in till höger i skogen c:a 100 meter. Det finns en sten som finnarna ristat in skyddande stjärnor på. Du återvänder till Kamesmakk inägor och följer fägatan som går mellan mäktiga stenmurar. En fägata är den väg som kreaturen gick när de kom från betet i skogen. En bit upp vidgar sig stenmuren på vänster sida och bildar en liten inhägnad, som har kommit att kallas kvej. Inhängnaden skyddade djuren om natten och samlade dem till mjölkning, dessutom samlades då gödseln på ett ställe och kunde tas tillvara.

220602_vandring_finnkulturrundan_04

Näckens hemvist?

Njut av den gamla kulturmiljön med fantastiska stenmurar en stund, innan du låter dig uppslukas av skogen igen. En bit in delar sig stigen och du väljer då att ta stigen till vänster, den till höger följer en gammal skogsbilväg och går sen ihop med den andra stigen längre fram, den vänstra stigen har dock ett större upplevelsevärde. Ser du ett tak på marken i skogen, kan det vara så att näcken bor där, för under taket ligger en källa. Du kommer så småningom ut på en skogsbilväg, som du följer till höger c:a 50 meter innan du tar av in till vänster på en skyltat stig.

Dags för fikapaus

Nu närmar du dig Abborrtjärn som du kan skymta genom skogen och når så småningom en torplämning där det finns några enklare bänkar du kan sitta ner på för att njuta av din medhavda matsäck. Ganska direkt därefter finns ett restaurerat tjärbränneri, som du kan se och läsa om på en skylt. Bara en liten bit längre fram finns det ännu en avstickare till vänster denna gång och den leder ner till en kvarnlämning vid älven. Samma älv kommer du att passera över på en mindre bro, precis vid utloppet från Abborrtjärn. Därefter följer du en lite bredare kärrväg och sen grusväg en liten bit, du passerar bebyggelse och en lastbilsparkering mitt i skogen, vilken påminner oss om närheten till civilisationen, som vi snabbt åter lämnar bakom oss.

Specialbyggt gammalt garage

Vi närmar oss nu gården Kullen, på inägorna här växer hassel och lind, liksom blåsippor på våren. När vi följer stigen över åkrarna kommer vi högt över dalen under och kan se den mäktiga och ovanliga högmossen där nere. Innan vi lämnar gården går vi direkt till vänster när vi kommer ut på vägen, för att besöka en av de tre finska karaktärsbyggnaderna; en Ria. (De övriga två är rökstugan och bastun.) Rian, som är den första byggnaden på vänster sida, är öppen så du kan gå in. Där finns redskap och den kallmurade eldstaden, som man eldade i för att torka svedjerågen som låg i knippen över slanor i taket. Rågen slogs sen mot väggarna så kornen föll ur så man kunde sopa upp dom. Mitt emot Rian står ett garage och det som är speciellt med det garaget är att ägaren en gång köpte en lite större amerikansk bil, som när han kom hem visade sig inte gå in i garaget. Den fyndige bilägaren fann dock på råd och lösningen finns nu att beskåda.

Smultron och badsjö

Nu återvänder du efter vägen och följer bilvägen en bit innan den markerade stigen går in på vänster sida in i skogen. Den backe stigen nu går nedför kallas för smultronbacken och mycket riktigt så växer det mycket smultron i den bördiga slänten. Längre ner passerar du ytterligare en torplämning innan du strax är tillbaka där du startade din vandring. När du nu är klar med din vandring, kanske det skulle vara skönt med ett dopp och vid sjön Kymmens norra ände finns möjlighet att bada, där finns dass, rastbord och en brygga. Även möjlighet att ställa husvagn eller husbil.