Finnsjöns vandringsled

Denna vandringsled tar dig igenom delar av Långtjärns och Finnsjöns skogsbygd, i Norra Gräsmarks socken.

 

Bra att veta:

  • Ledens längd: 7,5
  • Svårighetsgrad: Medelsvår
  • Avstånd till Sunne: 42 kilometer
  • Startpunkt: Finnsjöns bygdegård >

Skogsfinska arvet och svenska kultursätern

Denna vandringsled tar oss igenom delar av Långtjärns och Finnsjöns skogsbygd, i Norra Gräsmarks socken. Vandringsleden fokuserar på att berätta om bygdens historia som ligger i skärningspunkten mellan det skogsfinska arvet och den svenska säterkulturen. Med hjälp av skyltarnas texter och bilder får du en inblick i hur människor levt och lever i bygden genom åren. Leden tar oss längs grusvägar och skogsstigar, genom skiftande terräng. Rekommenderad riktning är medurs på kartan. Rastplatser finns längs leden.

221117_finnsjonsvandringsled_02

Finnsjön – Långtjärn

Skogsfinnarna bosatte sig i Långtjärn redan på 1640-talet. Efter att finnarna flyttat vidare till nya svedjeområden är det mycket troligt att svedjorna på den samfällda skogen, söder om Långtjärns hemman, blev betesmark åt djuren från svenskbygden. Man kan vidare anta att dessa beten så småningom kom att utvecklas till de säterplatser som fanns i Finnsjön innan folk började bosätta sig här. På 1810-talet bosatte sig ett antal familjer i Finnsjön, där Nordvall var den första fasta bosättningen år 1814. Under 50 år byggdes nya gårdar och torp, befolkningen ökade och nådde sin topp under andra halvan av 1800-talet.

221117_finnsjonsvandringsled_01

Utvandring och inflyttning

Jord- och skogsbruk var vad i stort sett alla i byn hade att leva av. Under andra halvan av 1800-talet var det en kort industriepok i närliggande Gustavsdal, med eget järnbruk, såg och kvarn. Under perioden 1860 – 1920 utvandrade många till Nordamerika och arbetsvandringar till Norrland var vanliga. I mitten av 1900-talet bröt nya tider in i dessa bygder vilket medförde att småbrukare och skogsarbetare började flytta till industrierna vid Vänern. De små jordbruken hade med tiden blivit allt mindre lönsamma.

Idag, år 2022, bor cirka ett tjugotal personer permanent i Finnsjön – Långtjärn. Under de sista åren har det skett en inflyttning till bygden. Välkommen till vandring på Finnsjöns vandringsled önskar Finnsjöns bygdeförening.