Gruvrundan

Välkommen till Gruvrundan, som är en av Värmlands populäraste vandringsleder. Leden är 10 kilometer lång och bjuder på en perfekt blandning av naturupplevelser och kulthurhistoriska lämningar. Området som du vandrar i ligger cirka 35 kilometer nordväst om Sunne och här får du bitvis en riktig vildmarkskänsla.

Bra att veta:

Spännande historia vid gammalt gruvområde

Vandringsleden har sin sträckning genom gruvområdet i Mangen, som ligger mellan sjöarna Mången och Trehörningen. Gruvverksamheten här pågick från 1500-talet fram till början av 1900-talet. Hyperitberggrunden gynnar en lite speciell och säregen flora, med flera ovanliga arter. Leden går till största del genom skogsmark.

vandring-gruvrundan-stig-standard

Lämningar från forna tiders industri

Utefter Gruvrundan finns ett flertal lämningar från kopparverk, anrikningsverk, gruvor, transportlinbana för malm, skarnhögar och ett täljstensbrott. Kvar efter den här tiden finns också stengrunder efter byggnationer och en del järnkonstruktioner. Svedjefinnarna som bosatte sig här från början på 1500-talet bidrog troligtvis också med arbetskraft vid tillmakning och malmbrytning, men försåg också gruvorna med ved för tillmakningen i gruvorna.

vandring-skyltkoll-standard

Gruvrundan startar vid Asphöjdens vändplan

Att starta vandringen av Gruvrundan gör du lämpligast vid Asphöjdens vändplan. Här finns det också en informationstavla om verksamheten. Här kan du välja mellan 10 eller 3 km vandring. Du kan också starta din vandring vid Storguvan eller från Fredroshållet där man parkerar på vändplanen vid stigen till Kattgruvan.

Rester efter linbana

Om du startar din vandring vid Asphöjdsparkeringen och går norrut mot Karlsviken så följer du en bit av den gamla linbanans sträckning. Alldeles i början passerar du en upphängd transportkorg. Det är en av de många korgar som transporterade malm från Storgruvan en hel kilometer till industriområdet vid Karlsviken.

Historien om den ökände Peckerudsgutten

När du kommer fram till Karlsviken finner du förutom industrilämningarna, en informationstavla och ett rastbord. Här kan du också se den stora stenen som ”Peckerudsgutten” enligt sägnen välte i bäcken som trampsten, när han skulle hämta hem en kviga från skogen. Stenen är närapå tre meter lång och har en massa på omkring en halv kubikmeter.

Storväxt och urstark

Vid Pickerud går stigen tvärs över inägorna till det gamla torpet och husgrunden ligger direkt ovanför stigen. Här bodde Peckerudsgutten, som egentligen hette Nils Olsson. Han levde mellan 1826 och 1896 och var vida känd för sin oerhörda styrka. Han var extremt storväxt och sades ha storlek 54 i skor. Ett par finns än idag bevarade på hembygdsgården i Gräsmark.När värmlänningarna drog till Bergslagen på arbete med häst och vagn, fick Peckerudsgutten dra sin vagn själv, eftersom han inte ägde någon häst. Vagnarna var ofta tungt lastade, på upp till 2 1/2 skeppund (425 kg).

Peckereguttens äventyr i Stockholm

Under en vistelse i Stockholm blev några ligister för närgångna och trots Peckerudsguttens varningar lämnade de honom inte i fred. Han slog därför tillbaka ett slag och en av männen dog. Peckerudsgutten anhölls men Kung Karl XV lovade straffrihet om han lämnade staden och fortsättningsvis stannade i hembygden bland de människor som kände honom

Källargruvans blå bergväggar

Passa på att göra ett litet stopp när du passerar Källargruvan. Det finns rikligt med skarnhögar här. Ett staket omringar ett tio meter djupt gruvschakt med vatten i botten. Vid södra kanten finns ett öppet, grottliknande dagbrott där du kan se vackra, turkosfärgade skiftningar i väggarna.

Sagoskog vid Tiskaretjärnsskogens

Gruvrundans vandringsleder passerar genom den vackra Tiskaretjärnsskogen. Det är den största skog som Svenska kyrkan har avsatt på frivillig väg i Värmland. Efter stormen 1969 blåste många stora grova träd ner i skogen och det bestämdes senare att ingen upparbetning skulle göras, utan den 32 hektar stora skogen skulle avsättas som nyckelbiotop. Här kan du träffa på både tjäder och järpe, såväl som tretåig hackspett. På marken finns det bland annat blåsippor, knärot och trolldruva. Många av granarna här har ett imponerande omfång.

Känn historiens vingslag vid Storgruvan

Efter omkring en kilometers vandring i den mäktiga pelarskogen kommer du ner till Storgruvan. Här finns rester från den väldiga anläggning som fanns här för transport av kopparmalm, före 1900-talet. Det finns även mängder av skarnhögar. En stor gruvmynning med stöttor öppnar sig, men att gå in är riskabelt; det förekommer ras där inne som ibland hörs med väldiga dån. Gången lär sträcka sig mer än 70 meter in i berget.

Värdshus för gruvarbetarna

Nu råder tystnaden här, men en gång i tiden var området fyllt av ljuden från industrin. Vid den närliggande gården Asphöjden finns även den gamla grunden till ett värdshus där arbetarna vid Storgruvan bodde. Här fanns det redan 1899 en telefonledning, som sträckte sig till disponentens villa på andra sidan sjön Mangen. Telefonen uppfanns på 1870-talet, så vid Mangens gruvområde låg man då långt fram i utvecklingen.