Länsmans­­näset

Länsmansnäset är den perfekta vandringsleden för den som vill ge sig ut på en kortare tur, kanske med barn i sällskap. Leden ligger bara en mil bort från Sunne och är två kilometer lång. Längst ut på näset finns en fin grillplats inkilad mellan stenar och klippskrevan. Här finns ved så om du har lust kan du tända en brasa. 

Bra att veta:

  • Ledens längd: 2 kilometer
  • Svårighetsgrad: Mycket lätt
  • Avstånd till Sunne: 10 kilometer
  • Startpunkt: Södra Vikens gymnasium >

Grillplats längst ut på udden

Näset går ut i Lersjön. Längst ut på näset via några bryggor når du klipphällarna och grillplatsen som ligger skyddat till i bergsskrevorna. Från grillplatsen har du inte bara en slående utsikt ut över Lersjöns blå vatten här kan du också se fåglar och kanske en och annan bäver. Glöm inte att ta med dig kikare.

vandring-fagelbok-standard

Betande kor

Leden startar vid Naturbruksskolan Södra Viken. Första delen av leden går genom beteshagar där korna lever sitt liv under den period då det finns bete här. Gå lugnt genom hagen och stör korna så lite som möjligt. Bli inte rädd om de närmar sig, de är bara nyfikna och vill se vem du är. Behåll lugnet, då är korna lugna också. För att ta dig över staketet finns trappor med handledare. Följa stranden runt näset i Lersjön. Här vandrar du med vågskvalpet i öronen och med vatten på båda sidorna av leden. På vägen ut passerar du flera sittbänkar.

vandring-bro-standard

Gynnsam miljö för hackspettar

Sydvästra delen av näset domineras av gammal grov asp med inslag av björk, varav det även finns döda och döende träd. Ringbarkade träd bildar mer död ved, som i sin tur gynnar vedlevande insekter, av vilka många blir mat till hackspettar. De flesta hackspettarter finns representerade på Länsmansnäset. Efter östra sjösidan växer gammal grov tall. I norra delen dominerar granen och här lämnas stormfällda träd för att gynna de naturvärden som är knutna till grov barrved. På näset finns över huvud taget ett rikt fågel- och djurliv. 

Höga naturvärden

I den inre delen av skogen bildar igenvuxna diken små vattenspeglar och ger miljön en trolsk karaktär. Dessa fiskfria småvatten har ofta höga naturvärden. Här trivs vattensalamander och andra groddjur. Dessa är fridlysta och skyddas enligt artskyddsförordningen.

Ängen med liljekonvaljer

En äng är insprängd i skogslandskapet, en kvarleva från 1800-talets mitt då marken här brukades som åker, äng och bete. I skogskanten på ängen och söderut in i lövskogen frodas blåsippor och senare på året även liljekonvaljer.

 Visa hänsyn mot naturen

På Länsmansnäset ska hundar hållas kopplade året runt. Du får endast fiska efter att ha löst fiskekort. Visa hänsyn mot betande djur och var noga med att stänga grindar efter dig och att inte skada stängsel. Allemansrätten gäller här, som i andra naturområden i Sverige, och kan sammanfattas med: ”Inte störa – inte förstöra”.