Skogsbacksstigen

Skogsbacksstigen är en relativt bred stig som löper efter gamla körvägar. Den slingrar sig fram i de västligaste partierna. Du passerar genom en plantering med ädellövträd och når därefter torpet Skogsbacken där det finns en grillplats. På din vandring kommer du att se olika typer av natur och blommor som till exempel nattviol. Bitvis går en mountainbike-cykelbana parallellt med Skogsbackstigen 

Bra att veta:

  • Ledens längd: 4 kilometer
  • Svårighetsgrad: Lätt
  • Avstånd till Sunne: 2 kilometer
  • Startpunkt: Selma Spa >

Lätt led nära Sunne och Selma Spa

Terrängen är kuperad och omväxlande, utsiktspunkter och bäckraviner om vart annat. Vandringsleden passerar det söta torpet Skogsbacken, där det finns en grillplats. Delar av av Skogsbacksstigen används även som cykelbana för mountainbikes, så var uppmärksam under din vandring!

mtb-stig-kurva-standard

Sundsbergs friluftsområde

Förutom de väl uppmärkta vandringslederna Sundsbergsleden och Skogsbacksstigen så genomkorsas området av flera omärkta stigar. Dessutom finns ett väl utbyggt system av elljusbanor, upp till sex kilometer. Inom Sundsbergsområdet finns gott om grillplatser och bänkar för rast och vila. Trots tätortsnärheten kan man förnimma vildmarken och känna avskildhet.

vandring-markering-standard

Varierad natur 

Området är intressant för den naturintresserade. Här finns fyra stycken biotopskydd, som är undantagna från normal skogskötsel. Här tillåts skogen att stå och falla som den vill under fri utveckling. Kalkrik berggrund gör att det finns en intressant och artrik flora. På våren svämmas bergen över av blåsippor. Här växer också bland annat hassel och tibast samt nattviol. De träd som växer här är gran och tall samt alla de vanligaste lövträden, inklusive ek. Under vandringen kommer du att passera genom en nyplantering av ädellövträd. Uppe vid torpet Skogsbacken växer den fridlysta och giftiga tibasten. Det är en buske som blommar på bar kvist tidigt om våren, ofta innan andra växter blivit gröna. Blommorna doftar starkt och är till en början violetta, för att blekna till rosa när de blommar ut.

Vilda djur som älg och rådjur

Trots att den här leden ligger nära bebyggelse finns här vilda djur. Både älg och rådjur rör sig ofta i området. Räv och grävling bor här och lodjuret lägger sina slingor in hit. Fågellivet är rikt och du kan träffa på både järpe och gröngöling såväl som tretåig hackspett och gråspett. Så glöm inte kikaren på din tur om du vill på syn på någon av de som håller till i trädkronor och buskiga snår.