Tischas­slingan

Tischasslingan är en 4,5 km lång vandring, som lämpligast startas vid Tiskaretjärns naturreservats parkering, där finns förutom parkering, informationstavla, rastbord och torrdass.

Bra att veta:

  • Ledens längd: 4,5 kilometer
  • Kan kombineras med andra leder i området
  • Svårighetsgrad: Lätt
  • Avstånd till Sunne: 37 kilometer
  • Startpunkt: Tiskaretjärns naturreservat >

Naturreservatet vid Tiskaretjärnet

Den här stigen tar dig genom Tiskaretjärns naturreservat, som är en gammal Finngård med ett levande gammaldags jordbruk, där ängsblommorna frodas och hackslåtterna sker med skärande redskap. Under våren blommar den frodiga Atikullen med hassel och blåsippor. Hyperitberggrunden gör att arter trivs här, som inte är så vanliga på övriga platser.

Gården vid Tiskaretjärn

Kaffepaus vid kohagen

Det kulliga gammeldags landskapet täcks under försommaren av doftande ängsblommor, som du kan njuta av från den uppmärkta stigen, rastbord finns och njut gärna av den medhavda matsäcken medan de lugna rödkullekorna betar i hagen bredvid.

Tiskaretjärn naturreservat

Ängsväxter som förr

Atikullen har fått sitt namn efter det finska ordet ”Athio” som betyder öde; ”Ödekullen”. Den här platsen tar dig tillbaka till det jordbruk som beskrivs i många av Astrid Lindgrens barnböcker. Här kan du finna ängsväxter som; Kattfot, höskallra, slåttergubbe, rödfibbla, fältgentiana och ormrot.

 Skolmästare lärde 3000 barn att läsa

Du passerar en övergång över reservatasstängslet och precis utanför reservatet kommer du till resterna av gården Där Nool i Tischan (Norra Tiskaretjärn), där levde på 1700-talet den legendariske Skolmästaren, Matthes Matthesson, som på eget bevåg lärde över 3000 finska barn att läsa och skriva. En informationstavla finns som berättar en del av historien. En bok finns också skriven om historien ”Scholmästaren” av Jan-Olov Nilsson. Man förstår att det levde många människor här på den tiden.

Dansbana mitt i skogen

Din vandring går sen vidare på skogsstigar och du kommer ut på den gamla körvägen, som användes innan de nuvarande grusvägarna var byggda. Den gamla kärrvägen tar dig över utloppet från sjön Tiskaretjärn och förbi den gamla dansbanan, som fanns fram till 40-talet, men som blev uppbyggd på nytt under slutet av 1900-talet, den börjar nu ånyo förfalla och står oanvänd. Ett utedass i 70-talsstil finns i anknytning till stigen och dansbanan, bara den lilla byggnaden är en upplevelse i sig. 

 Tiskaretjärnet

Du kommer nu att följa vägar runt sjön, först en mindre skogsbilväg , i princip, utan trafik och sen grusvägen som anknyter till reservatet. Grusvägen följer tätt efter Tiskaretjärns stränder och det finns möjlighet att sitta ner och njuta av vattnets speglingar. Här häckar Storlommen och har du tur, kan du också få njuta av dess ensliga, sorgsna rop. När du lämnat Tiskaretjärns stränder bakom dig kommer du även förbi Hundtjärn där man kan fiska om man köpt fiskekort och kanske dra upp en abborre eller en inplanterad ädelfisk. Efter det lilla tjärnet kommer ett större som dock kallas lilla tiskaretjärn, på grund av att det har samm form som Tiskaretjärn. 

7 torp passeras vid leden

Mitt emot det senare nämnda tjärnet ligger torpet Tjärn, som är en av de 7 torp, som hörde till gården Tiskaretjärn. Slingan följer till en del samma sträckning som den längre Tiskaretjärnsleden, mellan reservatet och den större grusvägen, när slingan fortsätter längst sjöns strand, så går Tiskaretjärnsleden upp till Kalvhöjdens naturreservat. När du börjar din vandring efter stranden kommer du att ha en intressant bergsbrant, på din andra sida.