Gettjärnsklätten

Utmanande vandringsled i vackert naturreservat.
Gettjärnsklätten (305 meter över havet) är känd för sin ovanliga flora och vackra utsikt sedan början av 1800-talet. Berget består av stora delar hyperit, vilket är en kalkhaltig och mineralrik bergart och Gettjärnsklätten har därför fått sin speciella profil: i öst en långsluttande profil i väst en mycket tvär rasbrant.
Floran är speciell på grund av det kalkhaltiga inslaget och höga näringsinnehållet. På Gettjärnsklätten finns nästan 190 växtarter. Faunan är även den speciell: här häckar bland annat korp, gransångare, gärdsmyg, härmsångare och grönsångare.
INFO
Plats
Arrangör
Länsstyrelsen i Värmland
Namn
Gettjärnsklätten
Adress
SANNÄS
56
686 98 Gräsmark
Kommun: Sunne
Beskrivning
.
Vägbeskrivning
ca 14 km NV om Sunne och ca 7,5 km SO om Gräsmark på östra sidan av sjön Rottnen.
Tillbaka
Gräsmark
Historia
Natur
Natursevärdheter
Öppet året runt
Vandra