Gettjärnsklätten

Utmanande vandringsled i vackert naturreservat.
Gettjärnsklätten (305 meter över havet) är känd för sin ovanliga flora och vackra utsikt sedan början av 1800-talet. Berget består av stora delar hyperit, vilket är en kalkhaltig och mineralrik bergart och Gettjärnsklätten har därför fått sin speciella profil: i öst en långsluttande profil i väst en mycket tvär rasbrant.
Floran är speciell på grund av det kalkhaltiga inslaget och höga näringsinnehållet. På Gettjärnsklätten finns nästan 190 växtarter. Faunan är även den speciell: här häckar bland annat korp, gransångare, gärdsmyg, härmsångare och grönsångare.
INFO
Plats
Arrangör
Länsstyrelsen i Värmland - Naturvård
651 86 Karlstad
Namn
Gettjärnsklätten
Adress
SANNÄS
56
686 98 Gräsmark
Kommun: Sunne
Beskrivning
.
Vägbeskrivning
ca 14 km NV om Sunne och ca 7,5 km SO om Gräsmark på östra sidan av sjön Rottnen.
Tillbaka
Gräsmark
Besök hemsida
Historia
Natur
Natursevärdheter
Öppet året runt
Vandra